Automatický náterový automat

  • Spoľahlivá automatizácia, krvný náter vysokej triedy:
  • Ľahká konfigurácia: SC-120 je samostatná jednotka a môže byť tiež integrovaná do linky bunkovej analýzy Mindray CAL 8000.
  • Automatické generovanie a farbenie sklíčok pomocou jediného prístroja.
  • Automatická detekcia konzistencie krvi a automatické nastavenie objemu krvi, uhla a rýchlosti čepele nanášania krvi (tlačidla) podľa potreby na optimalizáciu kvality náteru (alebo krvného filmu).
  • Ponúka možnosť recyklovania náterov až 20 krát.
  • Objem vzorky: 200 µl (automaticky naložené a v režime koľajnice); 40 µl (režim mikroskopickej vzorky)
  • Výkon: Až 120 náteru sklíčok za hodinu