Automatický imunochemický veterinárny analyzátor 

 • Automatický analyzátor pre testovanie funkcií pečene, obličiek, srdca, elektrolytov, koagulácie…
 • Všetko bez nuntosti centrifugácie s dodaným odberovým materiálom
 • Reagencie sú súčasťou disku na súbor vyšetrení a sú lyofilizované a pripravené
 • Jediný nutný krok je napipetovanie 100uL odobratej vzorky do otvoru na disku
 • Čas merania 12 minút pre celý súbor vyšetrení na disku 
 • Po zadaní druhu zvieraťa referenčné rozpätie automaticky
 • Po zmeraní automatická výtlač a poslanie do siete cez wifi
 • Minimálne rozmery  191 x 213 x 220mm, hmotnosť 4,2kg, záručný a pozáručný servis do 24 hodín
 • Dostupné súbory vyšetrení – rotory:
 • o AW01980 24 Comprehensive Plus Parameters ALB, TP, TB, PHOS, TG, CK, Crea, BUN, Ca, GLU, LPS, ALP, TC, AMY, TBA, tCO2 , LDH, GGT, AST, ALT, UA, A/G, B/C, GLOB
 • o AW02015 16 Comprehensive Diagnostic Parameters K+, Na, ALT, ALB, ALP, AMY, TBIL,GLU, CHE, CREA, TP, UA, UREA,GLOB A/G,U/C
 • o AW01981 16Health Check ALT,ALB, AST, AMY, Ca, CREA, GLU,TBIL, CK,TG, BUN, PHOS, TP, GLOB, A/G,BUN/CREA*
 • o AW01364 9 Diabetes Test ALT,AMY,AST,GLU,LPS,TC,TG,LA
 • o AW01985 12 Electrolyte Plus Ca,Cl,K,Mg,Na,PHOS,tCO2,PH,LAC,CREA,GLU,BUN
 • o AW00686 10 Primary Diagnostic ALB, ALP, ALT, CREA, GLU, TP, BUN, A/G, BUN/CREA, GLOB*
 • o AW01984 11 Liver Function ALB, TP, TB, ALP, TC, TBA, AST, GGT, ALT, A/G, GLOB
 • o AW01983 7 Kidney Function Ca, PHOS, BUN, Crea, UA, K + , B/C*
 • o AW01982 11 Pre-operation Test ALT, ALP, AST, GLU, BUN, Crea, TP, LDH, CK, B/C*
 • o AW02014 6 Canine Inflammation c-CRP, AMY, LPS, Crea, BUN, B/C/ 9,-€ o AW01987 12 Feline Inflammation f-SAA, BUN,Crea, ALB, LPS, TBA, ALP, GGT, TP, A/G, B/C, GLOB
 • o AW00650 4 Blood coagulation APTT, PT, TT, Fib
 • o AW01986 13 Reptilian or Exotic Animals ALB, AST, Ca, CK, GLU, K+ , Na+ , PHOS, TBA, TP, UA, A/G, GLOB
 • o AW01815 1 Ammonia Parameter NH3