Malý osmometer pre použitie v klinickej medicíne

  • malý osmometer pre použitie v klinickej medicíne
  • minimálny objem vzorky 20 ul
  • pamäť na výsledky
  • dvojbodová kalibrácia dlhodobo funkčná
  • stanovenie do 60 sekúnd
  • Reprodukovateľnosť:+- 2 mOsm/kg H2O ( 1 S.D.) v intervale 0 – 1000 mOsm/kg H2O,do 2000 mOsm pre 3320
  • +- 0,5 % ( 1.S.D.) v intervale 400 –2000 mOsm/kg H2O
  • Zdroj napätia: 90-130 VAC alebo 200-260 VAC, ( 50 alebo 60 Hz)