Výkonný koagulačný analyzátor

Koagulačné (turbidimetria), imunologické a chromogénne merania
Meranie kombináciou mechanického, chromogénneho a imuchemického systému, Bezproblémové meranie chilóznych , lipemických a hemolytických vzoriek
Podávač skúmaviek na 80 vzoriek s čítačkou čiarových kódov
Možnosť vkladania statimových vzoriek
Rýchlosť merania systému: do 350 PT/h, 100DD/h, 70 PT/APTT/h
80 vzoriek na stole, prístupných pre opakované meranie
28 pozícií pre reagencie s chladením
2 Pipetovacie ihly
Určené pre laboratóriá s obratom 40 až 120 koagulačných vzoriek
PC s programom na ovládanie analyzátora, myš aj touchscreen
Inovatívny softwer so všetkými možnosťami
Automatická kalibrácia aj počas práce, uchovávanie 100 kriviek k jednotlivým šaržiam
voľne programovateľné protokoly metód
APTT,PT,FBG,TT,AT III, D-Dimér, FDP, Faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ProC Global, Heparín, …
Jednoduchá údržba, automatické režimy premývania
Pamäť na posledných 100 000 meraných vzoriek
Možnosť spracovávania kontroly kvality QC s krivkami
Obojsmerné napojenie do LIS
Nízke náklady na vyšetrenia – reagencie MINDRAY
Záruka 24 mesiacov, záručný a pozáručný servis do 24 hodín
Pripojenie na počítačovú sieť cez 10/100NT.
Servis

Cena MINDRAY 3510 bez DPH 38 000,-€
DPH 20% 7 600,-€
Spolu s DPH za analyzátor s príslušenstvom 45 600,-€

Ceny koagulačných vyšetrení:

PT Reagent 10x10ml 1000T
set na stanovenie PT, norma cca 12,5sec, reagencia spolu s CaCl2
moderná liquidna rekombinatná reagencia,ISI cca 1,0
cena vyšetrenia približne 0,08€
APTT Reagent (Ellagic Acid) 10x4ml 800T
set na stanovenie APTT, aktivátor kyselina elagová, norma cca 27 sec
moderná liquidna reagencia stabilita po aktivácií cca 7dní,
cena vyšetrenia približne 0,05€
FIB Kit 6x4ml+2x75ml OVB+1ml Reference plasma 480T
set na stanovenie Fibrinogénu, klausova metóda, riedenie 1:10
moderná liquidna reagencia stabilita po aktivácií cca 7dní, cena vyšetrenia približne 0,14€
TT Reagent 10x5ml 666T
set na stanovenie TT, norma cca 15-20 sec
moderná liquidna reagencia stabilita po aktivácií cca 7dní, cena vyšetrenia približne 0,09€
ATIII reagent kit vrátane 1xQCN 1xQCP 1xCal
set na stanovenie ATIII, stabilita počas celej doby exspirácie,
tekutá forma, chromogénna metóda, cena vyšetrenia približne 0,90€

D-Dimer kit 4×6ml Buffer+6×4ml Latex+2×6ml Dil 270/218T
set na kvantitatívne stanovenie D-Dimeru, stabilita počas celej doby exspirácie
tekutá forma, výborné chovanie testu, linearita od 0,22 do 8,0 ug FEU/ml,
580nm, žiadne opakovanie v rámci linearity, zaručená najnižšia cena testu
6 bodová kalibrácia ,cena vyšetrenia približne 1,70€
FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXII
deficientné plazmy pre stanovenie faktorov, pracujú s PT, resp. PTT
ceny podľa aktuálnej ponuky
Protein S, Protein C, Anti Xa, DRVVT confirm, DRVVT screen,
špeciálne stanovenia podľa aktuálnej ponuky

Tabuľka podľa spotreby 2021

TestTestov 2021KitCena bez DPHPočet testov zo setuPočet setov/rokTestSpolu za rok
PT10 041PT Reagent 10x10ml 1000T79,75100010,00,08800,77
aPTT6 540APTT Reagent (Ellagic Acid) 10x4ml 800T43,758008,20,05357,66
TT3 214TT Reagent  10x5ml 666T60,26664,80,09290,51
AT3 366ATIII Kit:8×6ml+2×3ml+1×1ml Cal+1×1ml QC1/2 184T17518418,30,953201,36
DD5 025D-Dimer kit 4×6ml Buffer+6×4ml Latex+2×6ml Dil 270T46227018,61,718598,33
Fbg7 497FIB Kit 6x4ml+2x75ml OVB+1ml Reference plasma 480T67,248015,60,141049,58
Spolu bez DPH     14298,21
Spolu s DPH 10%     15728,03
Cena kyvetiek Auto Cuvette (5 roll/package) C3510 / 5000T255    
Cena QC QC1 (Normal) 10x1ml43 
  QC2 (Abnormal) 10x1ml43 
  D-Dimer Control(Level I) 10x1ml155 
  D-Dimer Control (Level II) 10x1ml155    

Ing. A. Džadoň