Plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie

109 Meraných parametrov(plná krv)
41 Reportovaných parametrov: WBC, Lym%,Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#,Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW,PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR,IPF
68 Výskumných parametrov (plná krv): HFC#, HFC%,RBC-O, PLT-O, PLT-I, WBC-O, WBC-D, TNC-D, IME%,IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#,InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, RPI, H-IPF,IPF#, MRV, FRC#, FRC%, PDW-SD
7 Reportovaných parametrov (body fluid): WBC-BF, TCBF#,MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
18 Výskumných parametrov (body fluid): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#,Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LYBF,LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%

Spracovanie vzoriek z plnej krvi : uzavretý systém/otvorený systém od 23 ul do 160uL
Výkonnosť : 80 testov/hod a 50 testov/hod body fluids
Sampler pre uzavretý systém mieša a prepichuje odberové skúmavky, stojany po 5 ks
ESR vyšetrenie sedimentácie z krvnoobrazovej skúmavky
NRBC z každej vzorky
PLT-H optické trombocyty pre lepšiu identifikáciu atypických PLT
Plne variabilný selektívny systém reflex a rerun testy, rack sa vráti a vzorka sa zmeria znovu podľa stanovených kritérií
Kontrola kvality pomocou programu.
Prístroj stavaný na nepretržitú prevádzku – po určitom čase automatický prechod do standby módu.
Pamäť na min. 150 000 pacientov.
LCD dotykový monitor + externé PC, validačný SW Labexpert v cene analyzátora
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232 alebo 10/100NT.
Záruka 24 mesiacov