Plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie 35 hematologických parametrov

  • 8 základných parametrov WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT
  • 17 ďaľších parametrov : Lymph,Mono,Eo,Ba,Neutro,RDW-CV,PDW,MPV a P-LCR…
  • 2 histogramy –RBC,PLT.
  • Scattergramy-WBC a Baso, IM Gran.
  • Ret scatergram, rozdelenie ret do 3 skupín
  • SF cube diferential system patentovaný MINDRAY pre ešte lepšie rozlíšenie populácií

Spracovanie vzoriek z plnej krvi 20uL
Plne variabilný selektívny systém pre KO, KO+Diff, KO+NRBC, KO+Diff+Ret, KO+Ret, KO+NRBC+Ret+Diff

Grafická tlačiareň HP pre tlač výsledkov
Výkonnosť : 40 testov za hodinu.
Kontrola kvality pomocou podprogramu.
Prístroj stavaný na nepretržitú prevádzku – po určitom čase automatický prechod do standby módu.
Pamäť na min. 10 000 pacientov.
LCD dotykový monitor + PC
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232 alebo 10/100NT.
Záruka 24 mesiacov