Automatický biochemický a koagulačný veterinárny analyzátor 

 • Fluorescentné farbenie+flow cytometry + Laser scatter
 • 73 tests/pack
 • 33 parametrov, NRBC, Optické PLT
 • 5 scatergramov, 3 histogramy
 • 16 preddefinovaných zvierat: pes, mačka, potkan, myš, králik, kôň, krava, ťava, prasa,…
 • 50 ďalšie volné programovateľné pozície pre zvieratá
 • Množstvo aspirovanej krvi len 34 µl
 • Kapacita 40 vzoriek za hodinu (CBC+DIFF+RET)
 • Automatické riedenie, hemolýza, miešanie a premývanie
 • Automatický čistiací režim, minimálne náklady na údržbu
 • Integrovaný QC režim
 • Možnosť analýzy predriedenej krvi
 • Spracovanie rozšírených identifikačných údajov
 • Veľký farebný LCD dotykový displej
 • Možnosť zapojenia externého Bar Code skenera
 • Kapacita archívu výsledkov až do 40 000 vzoriek s histogramom
 • Obojsmerné napojenie do LIS 
 • 2 Packy reagencií, farbičky V-6 Reagent Pack II a zvyšné reagencie V-6 Reagent Pack I
 • Záruka 2 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín
 • Cena testu pri kúpe analyzátora 1,85€
 • Cena analyzátora základná 13 500,-€ bez DPH(splátky na jeden rok)