Plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie

37 Reportovanych parametrov(plná krv): WBC, Lym%,Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#,Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW,PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR,IPF(BC6200)
29 Výskumných parametrov (plná krv): HFC#, HFC%,RBC-O, PLT-O, PLT-I, WBC-O, WBC-D, TNC-D, IME%,IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#,InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, RPI, H-IPF,IPF#, MRV, FRC#, FRC%, PDW-SD
7 Reportovaných parametrov (body fluid): WBC-BF, TCBF#,MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
11 Výskumných parametrov (body fluid): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#,Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LYBF,LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%
2x Histogramy pre RBC a PLT
3x Trojrozmerné scattergramy: DIFF, WNB, RET(BC6200)
5x Dvojrozmerné scattergramy: DIFF, WNB, RET,RET-EXT, PLT-O

Spracovanie vzoriek z plnej krvi : uzavretý systém/otvorený systém 80 ul, body fluids 85 ul, cap 20ul
Výkonnosť : 110 testov/hod a 40 testov/hod body fluids
Sampler pre uzavretý systém mieša a prepichuje odberové skúmavky, stojany po 10 ks, maximálne 50 skúmaviek
NRBC z každej vzorky, sú robené spolu s WBC/Baso/NRBC, WNR kanál
Plne variabilný selektívny systém reflex a rerun testy, rack sa vráti a vzorka sa zmeria znovu podľa stanovených kritérií
Sofware na PC pre ešte vyč´ššiu efektivitu a nadstavbové funkcie
Kontrola kvality pomocou podprogramu.
Prístroj stavaný na nepretržitú prevádzku – po určitom čase automatický prechod do standby módu.
Pamäť na min. 100 000 pacientov.
LCD dotykový monitor + externé PC
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232 alebo 10/100NT.
Záruka 24 mesiacov