Plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie 25 hematologických parametrov

MINDRAY BC 5120 plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie
25 hematologických parametrov:
8 základných parametrov WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT
17 ďaľších parametrov : Lymph,Mono,Eo,Ba,Neutro,RDW-CV,PDW,MPV a P-LCR…
3 histogramy –RBC,PLT.
3 Scattergramy
Spracovanie vzoriek z plnej krvi : 15 ul, kapilárny mód 20ul.
Plne variabilný selektívny systém pre KO, KO + Diff.
Výkonnosť : 60 testov za hodinu.
Kontrola kvality pomocou podprogramu.
Prístroj stavaný na nepretržitú prevádzku – po určitom čase automatický prechod do standby módu.
Pamäť na min. 50 000 pacientov.
LCD monitor s dotykovou klávesnicou, 10 palcový.
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232, poskytujeme protokol.
Náklady na 1 vyšetrenie: KO+5diff 0,25€
Dĺžka záruky 2 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín.
Dodacia lehota: cca 8 týždňov