Automatický hematologický veterinárny analyzátor

 • 5 parametrový diferenciál leukocytov, 23 analyzovaných parametrov
 • 4 histogramy
 • Preddefinované zvieratá: pes, mačka, potkan, myš, králik, kôň, krava, ťava, prasa,…
 • 4 ďalšie volné programovateľné pozície pre zvieratá
 • Množstvo aspirovanej krvi len 15 µl
 • Kapacita 60 vzoriek za hodinu 
 • Princíp elektricke impedancie pre WBC, RBC, PLT , laser pre WBC diff
 • Meranie HGB fotometricky SFT metódou
 • Automatické riedenie, hemolýza, miešanie a premývanie
 • Automatický čistiací režim, minimálne náklady na údržbu
 • Integrovaný QC režim
 • Možnosť analýzy predriedenej krvi
 • Spracovanie rozšírených identifikačných údajov
 • Veľký farebný LCD dotykový displej
 • Možnosť zapojenia externého Bar Code skenera
 • Kapacita archívu výsledkov až do 10 000 vzoriek s histogramami
 • Obojsmerné napojenie do LIS 
 • Veľmi nízke náklady na vyšetrenia, znížená spotreba reagencií
 • Záruka 2 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín