Výkonný koagulačný analyzátor 


Koagulačné, imunologické a chromogénne merania
Meranie kombináciou mechanického, chromogénneho a imuchemického systému, bezproblémové meranie chilóznych , lipemických a hemolytických vzoriek
Podávač skúmaviek na 80 vzoriek s čítačkou čiarových kódov
Možnosť vkladania statimových vzoriek
Rýchlosť merania systému: do 350 PT/h, 100DD/h, 70 PT/APTT/h
80 vzoriek na stole, prístupných pre opakované meranie
28 pozícií pre reagencie s chladením
2 Pipetovacie ihly
Určené pre laboratóriá s obratom 40 až 120 koagulačných vzoriek
PC s programom na ovládanie analyzátora
Inovatívny softwer so všetkými možnosťami
voľne programovateľné protokoly metód
APTT,PT,FBG,TT,AT III, D-Dimér, Faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, PC, PS …
Jednoduchá údržba, automatické režimy premývania
Pamäť na posledných 100 000 meraných vzoriek
Možnosť spracovávania kontroly kvality QC s krivkami
Obojsmerné napojenie do LIS
Nízke náklady na vyšetrenia – reagencie MINDRAY
Pripojenie na počítačovú sieť cez 10/100NT.