SK EN
referencia 12

BFTII

poloautomatický analyzátor vhodný pre najmenšie pracoviská pre stanovenie koagulačných parametrov

Prístroj: Koagulometer SIEMENS BFT II

Koagulometer BFT II poloautomatický analyzátor vhodný pre najmenšie pracoviská pre stanovenie koagulačných parametrov. Otvorený systém. Optický princíp merania, patentované koncentrovanie koagula do centra meracej kyvety.
Stanovenie testov PT, APTT, TT, Fibrinogén, Faktory...
Voľne programovateľné kalibračné krivky a prepočty, vstavaná kontrola kvality.
Množstvo vzorky 100- 400ul- polovičné až štvrtinové oproti manuálnemu spôsobu merania.
Možnosť merania duplicitne alebo sólo.
Päť inkubačných miest pre reagencie, šesť pre kyvetové bloky, dva meracie kanály.
Tepelná tlačiareň, dvojriadkový display LCD.
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232.
Dĺžka záruky 3 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín.
Dodacia lehota: cca 4-6 týždňov

 

 

referencia 12referencia 12referencia 12
Viac
referencia 16

CL4

poloautomatický analyzátor pre najmenšie pracoviská pre stanovenie koagulačných parametrov

BEHNK Coagulometer CL- 4 poloautomatický analyzátor pre najmenšie pracoviská pre stanovenie koagulačných parametrov. 4 koagulačné kanály, možné sólo aj duplicitné merania. Dodávka s krokovacou pipetou. Inkubačné miesta pre 12 skúmaviek a 2 reagencie s magnetickým miešaním.
Stanovenie testov PT, APTT, TT, Fibrinogén, Faktory.
Voľne programovateľné kalibračné krivky a prepočty.
Množstvo vzorky 150- 400ul- polovičné až štvrtinové oproti manuálnemu spôsobu merania.
Možnosť merania duplicitne alebo sólo.
4 inkubačné miesta pre reagencie, 1 pre štartovaciu pipetu, 12 pre vzorky .
Zabudovaná tepelná tlačiareň.
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232.
Dĺžka záruky 2 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín.
Dodacia lehota: cca 4-6 týždňov

 

referencia 16referencia 16
Viac
referencia 25

CA540/560

hemokoagulačný analyzátor na nefelometrickom princípe s chromogénnym modulom pre meranie fotometrických testov

TOA SYSMEX CA-560 hemokoagulačný analyzátor na nefelometrickom princípe s chromogénnym modulom pre meranie fotometrických testov a imunokanálom pre špeciálne merania. V pamäti 14 metód, 5 použiteľných naraz v jednej skupine, 3 skupiny testov.
Box na 10 reagencií, 4 chladené pozície, 2 pomocné reagencie.
Voľne programovateľné parametre metodík, otvorený systém.
Parametre: PT-protrombínový čas, APTT-aktivovaný parciálny tromboplastínový čas, FBG-Claussova metóda, TTO-trombotest, Normotest, TT-trombínový čas, Faktory, AT-III chromegénne, DDimer imunochemicky....
Zabudovaná tepelná tlačiareň.
Výkonnosť : max. 60 testov za hodinu.
Kontrola kvality pomocou podprogramu, 24 súborov, 300 vzoriek v pamäti.
Prístroj stavaný na nepretržitú prevádzku.
Pripojenie na počítačovú sieť cez RS 232.

Viac
referencia 26

CA1500

programovateľný plne automatický koagulometer na meranie parametrov zrážania krvi

Prístroj: SYSMEX CA 1500

CA 1500 - programovateľný plne automatický koagulometer na meranie parametrov zrážania krvi:
koagulačná metóda: PT, APTT, Fbg, vonkajšie faktory, vnútorné faktory
chromogénna metóda: AT – III, PLG, alfa2- AP, PC a ďalšie
turbidimetrická metóda: FDP, D-Dimmer

 • možnosť naprogramovania 20 rôznych metodík
 • selektívny výber metodík pre meranú vzorku
 • chladené pozície pre roztoky
 • rýchlosť 120 testov za hodinu
 • možnosť použitia primárnych odberových skúmaviek
 • pamäť na 1000 vyšetrených vzoriek (15 000 testov) vrátane grafov
 • integrovaný program pre kontrolu kvality možnosť voľby kontroly kvality medzi L-J a X.
 • automatický prísun vzoriek v zásobníku po 10 s možnosťou ďalšieho prikladania bez zastavenia prístroja
 • možnosť vloženia 5 statimov
 • výstup pre pripojenie externých tlačiarní alebo do siete centrálneho spracovania dát
 • otvorený systém, cena stanovení podľa použitých reagencií
Viac
referencia 27

COAG XL

Automatický koagulačný analyzátor najvyššej triedy

Automatický koagulačný analyzátor

 • Výkonný koagulačný analyzátor
 • Koagulačné (turbidimetria), imunologické a chromogénne merania
 • Veľmi malé reakčné objemy
 • Automatický podávač skúmaviek s čítačkou čiarových kódov, možnosť prepichovača
 • Možnosť vkladania statimových vzoriek
 • reflexné testovanie, racky sa môžu vrátiť späať na meranie dodatočných parametrov
 • Priepustnosť systému: 240 PT/h (2x CA1500 SYSMEX)
 • 150 vzoriek na stole, 44 pozícií pre reagencie s chladením
 • LCD s programom na ovládanie analyzátora, myš aj touchscreen
 • Inovatívny softwer so všetkými možnosťami
 • Automatická kalibrácia aj počas práce
 • voľne programovateľné protokoly metód
 • APTT,PT,FBG,TT, Batroxobín, AT III, D-Dimér, FDP, Faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ProC Global, Heparín, PLG, α2 AP…
 • Jednoduchá údržba, automatické režimy premývania
 • Pamäť na posledných 10 000 meraných vzoriek
 • Možnosť spracovávania kontroly kvality QC
 • Obojsmerné napojenie do LIS
 • Možnosť napojenia externej tlačiarne
 • Veľmi nízke náklady na vyšetrenia – reagencie Diagon
 • Záruka 2 roky, záručný a pozáručný servis do 24 hodín
Viac