SK EN

Sieťová aplikácia

Od 1. októbra 2015 používajú pracovníci v teréne novú modernú aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktorá eviduje všetky výkony na prístrojoch v správe našej firmy. Tieto sa následne ukladajú na serveri, prípadne exportujú alebo použijú do štatistiky.

Späť na zoznam