SK EN

Oznam na stránke ŠUKL

 Vážení klienti,

dňa 18.8.2016 zverejnil ŠUKL na svojej stránke oznam o predbežnom opatrení voči mojej osobe – podnikateľovi.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že uvedené predbežné opatrenie bolo vydané v niekoľkoročnom obchodno – právnom spore s firmou SYSMEX, ktorá ešte v roku 2012 žiadala nariadiť predbežné opatrenie v tej istej veci, avšak súd právoplatne tento návrh zamietol. Podotýkam, že predbežným opatrením sa zvykne riešiť náhly stav, ktorý si to vyžaduje (bezprostredne hroziaca ujma a pod.).

Uvedené predbežné opatrenie nie je k dnešnému dňu právoplatné, nakoľko som sa voči nemu odvolal, pretože ho považujem v celom rozsahu za nezákonné a poškodzuje nielen mňa, ale aj mojich klientov a dúfam, že bude odvolacím súdom v dohľadnej dobe zrušené.

Do tohto momentu samozrejme, v spolupráci so svojimi právnikmi hľadám právne čisté riešenie situácie tak, aby klienti neboli poškodení. Zastávam názor, že do obchodno - právneho sporu dvoch konkurenčných firiem by nemali byť klienti zatiahnutí a už vôbec nie takýmto spôsobom, preto ma to mrzí.

Taktiež mám za to, že ŠUKL nemá právomoc zverejňovať oznamy týkajúce sa priebehu obchodno – právneho sporu na svojej stránka, najmä v prípade, keď mám splnené všetky zákonné povinnosti voči ŠUKL ako aj podľa platných právnych predpisov. Naviac naša dokumentácia bola a je opakovane preverovaná zo strany ŠUKL.

Týmto sa chcem ospravedlniť všetkým svojim klientom za zbytočné problémy a uistiť ich, že situáciu sa snažím čo najskôr vyriešiť.

Andrej Džadoň

Späť na zoznam